แบบฝึกหัด งานและพลังงาน (ภาษาอังกฤษ)

Work Power Energy Exams

โฆษณา

powerpoint ประกอบการเรียนเรื่อง งานและพลังงาน(ภาษาอังกฤษ)

work_and_simple_machines

แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง งานและกำลัง

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01งานและพลังงาน

พานักเรียนไปวิ่งที่กทม.29 ม.ค.55

แผนการจัดการเรียนรู้่

01. แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ธรรมชาติของเสียง

ธรรมชาติของเสียง

ธรรมชาติของเสียง5-1

แรงและการเคลื่่อนที่

โมเมนตัมและการดล

ฟิสิกส์นิวเคลียร์